Låt bilden tala – Ekfras

HÄR hittar du bilderna vi skrev till. Vi använde ca. 10 minuter till varje bild och skrev 3-4 texter. Välj vilka bilder (3-4 st.) du vill skriva till. Skriv i din bildmapp i Drive och glöm inte döpa ditt dokument.