Bildanalys – street art

Street art – eller gatukonst – är spännande att titta på och innehåller ofta budskap av olika slag. När du analyserar skiljer du på att BESKRIVA och TOLKA. När du beskriver bilden tar du bara med sådant du ser med blotta ögat. Du tar inte heller ställning till det du ser – du är objektiv. När du tolkar tar du med egna tankar och associationer. Nu är det ok att tycka och tänka själv – att vara subjektiv.

UPPGIFT

FAKTA – BILDANALYS

När du analysera en bild skall du fråga dig: Vad ser jag på bilden och i vilken teknik är den gjord? Vad väcker den för tankar och associationer hos mig? Vem eller vilka är avsändaren av bilden? Vilket syfte har bilden?

Skärmhjärnan

Illustration ur boken ”Skärmhjärnan” av Anders Hansen