Bildanalys – street art

 

Street art – eller gatukonst – är spännande att titta på och innehåller ofta budskap av olika slag. När du analyserar skiljer du på att BESKRIVA och TOLKA. När du beskriver bilden tar du bara med sådant du ser med blotta ögat. Du tar inte heller ställning till det du ser – du är objektiv. När du tolkar tar du med egna tankar och associationer. Nu är det ok att tycka och tänka själv – att vara subjektiv.