När du är klar

Gör en ”motreklam” där du driver med budskapet.

REKLAMFILM

Reklamfilmen där Zlatan  gör reklam för Volvo fick stor uppmärksamhet när den kom. Titta på den och fundera på vilka symboler man använder och vilka budskap dessa symboler förmedlar. Lägg märke till hur musiken kompletterar bilderna.

Se även denna tolkning av Markooleo där han driver med budskapet.

Organisationen Human Watch gjorde också en version. Se hur de tolkat ursprungsfilmen.