Här är jag – på sex rutor


I denna övning skall du berätta om dig själv med hjälp penna och papper. Förutom att visa lite om dig och din vardag, visar du också hur fokuserat du arbetar och hur du tar dig an uppgiften. Att klara att hålla fokus och försöka även om man tycker det är svårt är viktigt för att utveckla sina förmågor och lära sig nya saker. Vi kommer också att titta närmare på vad upphovsrätt är och lära oss om vilka regler som gäller när man gör bilder.

UPPGIFTEN

  • Planering Vad vi skall göra och vad som blir bedömt.

INSPIRATION

I denna uppgift skall du presentera dig själv genom bilder. Vanligtvis i skolan ligger tonvikten på talad och skriven text och en del människor tror därför att bilder inte är viktiga. I denna film får vi möta en liten pojke som uttrycker sig genom bildspråk, men som tvingas byta till skriftspråk när han börjar skolan. Funder på vilka kosekvenser det får för pojken och hans pappa.

EXEMPEL

Johannas presentation på sex rutor: 

Johannas presentation av sig sjäv!

  • Mitt namn med så fantasifulla bokstäver som möjligt.
  • Jag själv som seriefigur.
  • Min familj. Numera har jag katt istället för kaniner
  • En viktig sak för mig.  
  • I den tomma rutan skall du rita av något i klassrummet så verklighetstroget som möjligt.
  •  Gör mig glad, mår jag bra av

TUSCHA ALLA LINJER

Fyll i alla linjer i dina teckningar med svart tuschpenna. Du kan också färglägga dem om du hinner. Prova olika effekter genom att kombinera olika tjocklek på tuschpennorna och blanda olika färgpennor.