Här är jag – på sex rutor

 


I denna övning skall du berätta om dig själv med hjälp penna och papper. Förutom att visa hur du jobbar med ditt bildspråk, visar du också hur fokuserat du arbetar och hur du tar dig an uppgiften. Att klara att hålla fokus och försöka även om man tycker det är svårt är viktigt för att utveckla sina förmågor och lära sig nya saker. 

UPPGIFTEN

BILDSPRÅK

Exempel E, C och A bildspråk Här kan du se och läsa mer om vad som skiljer de olika nivåerna åt.

EXEMPEL

Johannas presentation på sex rutor: 

Johannas presentation av sig sjäv!

  • Mitt namn med så fantasifulla bokstäver som möjligt.
  • Jag själv som seriefigur.
  • Min familj.
  • En viktig sak för mig.  
  • Rita av något i klassrummet så verklighetstroget som möjligt.
  •  Gör mig glad, mår jag bra av

 

 

 

TUSCHA ELLER FÄRGLÄGG

 

Om du hinner så fyll i dina teckningar med svart tuschpenna. Du kan också färglägga dem med våra färgpennor. Prova olika effekter genom att kombinera olika tjocklek på tuschpennorna och blanda olika färgpennor.