Här är jag – på sex rutor


I denna övning skall du berätta om dig själv med hjälp penna och papper. Förutom att visa hur du jobbar med ditt bildspråk, visar du också hur fokuserat du arbetar och hur du tar dig an uppgiften. Att klara att hålla fokus och försöka även om man tycker det är svårt är viktigt för att utveckla sina förmågor och lära sig nya saker. 

UPPGIFTEN

EXEMPEL

Johannas presentation på sex rutor: 

Johannas presentation av sig sjäv!

  • Mitt namn med så fantasifulla bokstäver som möjligt.
  • Jag själv som seriefigur.
  • Min familj.
  • En viktig sak för mig.  
  • Rita av något i klassrummet så verklighetstroget som möjligt.
  •  Gör mig glad, mår jag bra av

TUSCHA ALLA LINJER

Fyll i alla linjer i dina teckningar med svart tuschpenna. Du kan också färglägga dem om du hinner. Prova olika effekter genom att kombinera olika tjocklek på tuschpennorna och blanda olika färgpennor.