År 6

 

Vi arbetar vidare med att öva både tekniker och kreativitet. Detta läsår är också det första då du får betyg. Betyget kommer att grunda sig på det vi gör detta läsår, men du har nytta av allt du gjort och lärt dig tidigare år. Som vanligt gäller det att utnyttja tiden på lektionerna i bildsalen väl – eftersom du förmodligen inte få chans att jobba vidare med uppgifterna i ditt hemklassrum. Finns det möjlighet så kan du välja Ateljé Piläng på ”Sesamtid”.

ARBETSUPPGIFTER

TECKNINGSÖVNINGAR

  • Här hittar du Teckningens grunder – med bra övningar om man vill öva seende och finmotorik.

BETYG

UTSTÄLLNING

Dina arbeten kan komma att vara med på vår sommarutställning. Att jobba med bilder handlar mycket om att kommunicera med andra och att dela med sig är en del av glädjen när man skapar. Våga visa vad du gör!

KREATIVIA PROCESSEN

Den kreativa processen är viktig!

Den kreativa processen är viktig!