Betygsexempel

Övning ger färdighet

I bildämnet får du öva på att göra bilder av olika slag, i olika tekniker. Ibland går det inte alls som man vill, och det kan kännas jobbigt – speciellt när man får betyg. Försök att inte tänka för mycket på betyget, utan tänk istället på att om man övar  blir man duktigare på det man gör – det gäller även för bildämnet. Ditt eget engagemang och din egen inställning till arbetet är därför viktig för hur det går.  Läs mer om hur din egen inställning till arbetet kan påverka hur det går: Tänk rätt – och lyckas i skolan”

Kunskapskraven och de olika stegen

Här hittar du en bra översikt över kunskapskraven och vad du kan tänka på under arbetes gång: Bedömning och kvalitéer i arbetet.

Exempel på vad som ligger bakom de olika betygsstegen.

Använd tiden på lektionen till arbete – då hinner du mer och når mer utvecklade resultat.

Betygsexempel

Här hittar du exempel på olika elevarbeten och kan läsa hur de är bedömda. Kom ihåg att det bara är exempel och att det är omöjligt att ge en heltäckande bild av vad betyget står för.

Bildanalys

Reklam exempel E

Reklam exempel C

Reklam exempel A

 Bildspråk

Betygsexempel ”bildspråk”

Betygsexempel ”en-punktsperspektiv”

I stället för prov:

På bildtimmarna arbetar du med arbetsprov och det är dessa du lämnar in för bedömning. I mån av tid får du återkoppling. Tänk på att varje terminsbetyg är en form av återkoppling.