Betygsexempel

Övning ger färdighet

I bildämnet får du öva olika förmågor. Det kan vara att utveckla ditt bildspråk, lära nya tekniker samt hitta idéer och drivkraft.  Ditt eget engagemang och din egen inställning till arbetet är viktig för hur det går. Ser du misslyckanden som ett nederlag eller sporrar det dig att ta nya tag? Utmanar du dig själv med att höja svårigheten när du tycker att det börjar bli för enkelt? Läs mer om ”Statiskt och dynamiskt mindset”: Tänk rätt – och lyckas i skolan”

Kunskapskraven och de olika stegen

Här hittar du en bra översikt över kunskapskraven och vad du kan tänka på under arbetes gång: Bedömning och kvalitéer i arbetet.

Exempel på vad som ligger bakom de olika betygsstegen.

Använd tiden på lektionen till arbete – då hinner du mer och når mer utvecklade resultat.

Betygsexempel

Här hittar du exempel på olika elevarbeten och kan läsa hur de är bedömda. Kom ihåg att det bara är exempel och att det är omöjligt att ge en heltäckande bild av vad betyget står för.

Bildanalys

Reklam exempel E

Reklam exempel C

Reklam exempel A

 Bildspråk

Betygsexempel ”bildspråk”

Betygsexempel ”en-punktsperspektiv”

I stället för prov:

På bildtimmarna arbetar du med arbetsprov och det är dessa du lämnar in för bedömning. I mån av tid får du återkoppling. Tänk på att varje terminsbetyg är en form av återkoppling.