Betygsexempel

Övning ger färdighet

I bildämnet får du öva olika förmågor, t.ex: bildspråk, idé och drivkraft.  Ditt eget engagemang och din inställning till arbetet är viktigt för hur det går. Ser du misslyckanden som ett nederlag eller sporrar det dig att ta nya tag? Utmanar du dig själv med att höja svårigheten när du tycker att det börjar bli för enkelt? Läs mer om ”Statiskt och dynamiskt mindset”: Tänk rätt – och lyckas i skolan”

Kunskapskraven och de olika stegen

Här hittar du en bra översikt över kunskapskraven och vad du kan tänka på under arbetes gång: Bedömning och kvalitéer i arbetet.

Exempel på vad som ligger bakom de olika betygsstegen.

Använd tiden på lektionen till arbete – då hinner du mer och når mer utvecklade resultat.

Betygsexempel

Här hittar du exempel på olika elevarbeten och kan läsa hur de är bedömda. Kom ihåg att det bara är exempel och att det är omöjligt att ge en heltäckande bild av vad betyget står för.

Bildanalys

Reklam exempel E

Reklam exempel C

Reklam exempel A

 Bildspråk

Betygsexempel ”bildspråk”

Betygsexempel ”en-punktsperspektiv”

I stället för prov:

På bildtimmarna arbetar du med arbetsprov och det är det du lämnar in för bedömning.

Respons efter varje uppgift i form av delbetyg. Vill du har du chans att jobba vidare även efter responsen.

Respons efter varje uppgift i form av delbetyg. Vill du har du chans att jobba vidare även efter responsen.