Betygsexempel

Övning ger färdighet

Teckningens grunder jpgI bildämnet får du öva på att göra bilder av olika slag och i olika tekniker. Ibland går det inte alls som man vill, och det kan kännas jobbigt – speciellt när man får betyg. Försök att inte tänka för mycket på betyget, utan tänk istället på att om man övar blir man duktigare på det man gör – det gäller även för bildämnet. Ditt eget engagemang och din egen inställning till arbetet är därför viktig för hur det går.  Genom att vara uppmärksam på lektionerna och ta reda på vad vad syftet är med övningen ökar chansen att nå bra resultat. Om du dessutom utnyttjar tiden väl kommer du att märka att du lär dig mer.

Läs mer om hur din egen inställning till arbetet kan påverka hur det går: Tänk rätt – och lyckas i skolan”

UR har gjort en film om vikten av att ha en positiv inställning till att lära:

Du kan påverka resultatet

Exempel på vad som ligger bakom de olika betygsstegen.

Använd tiden på lektionen till arbete – då hinner du mer och når mer utvecklade resultat.

Om du pratar bort tid minskar chansen att hinna göra välutvecklade och väl genomarbetade arbetsprover. Förutom att kunna fokusera, är framförhållning också en bra förmåga att ha i bildsalen. Planera arbetet, så slipper du onödiga missar. Ge inte upp om du är missnöjd, utan se det som en del av läroprocessen.

Betygsexempel

Här hittar du en bra översikt över betygskriterierna och vad du kan tänka på under arbetes gång: Betygskriterier Lgr 22

Bildanalys

I stället för prov:

På bildtimmarna arbetar du med arbetsprov och det är dessa du lämnar in för bedömning. I mån av tid får du återkoppling. Tänk på att varje terminsbetyg är en form av återkoppling.