Betygsexempel

Övning ger färdighet

Teckningens grunder jpgI bildämnet får du öva på att göra bilder av olika slag och i olika tekniker. Ibland går det inte alls som man vill, och det kan kännas jobbigt – speciellt när man får betyg. Försök att inte tänka för mycket på betyget, utan tänk istället på att om man övar blir man duktigare på det man gör – det gäller även för bildämnet. Ditt eget engagemang och din egen inställning till arbetet är därför viktig för hur det går.  Läs mer om hur din egen inställning till arbetet kan påverka hur det går: Tänk rätt – och lyckas i skolan”

Kunskapskraven och de olika stegen

Här hittar du en bra översikt över kunskapskraven och vad du kan tänka på under arbetes gång: Bedömning och kvalitéer i arbetet.

Eget ansvar för resultatet

Exempel på vad som ligger bakom de olika betygsstegen.

Använd tiden på lektionen till arbete – då hinner du mer och når mer utvecklade resultat.

Om du pratar bort tid minskar chansen att hinna göra välutvecklade och väl genomarbetade arbetsprover. Förutom att kunna fokusera, är framförhållning också en bra förmåga att ha i bildsalen. Planera arbetet, så slipper du onödiga missar. Ge inte upp om du är missnöjd, utan se det som en del av lärorocessen.

Betygsexempel

Här hittar du fler exempel på olika elevarbeten och kan läsa hur de är bedömda. Kom ihåg att det bara är exempel och att det är omöjligt att ge en heltäckande bild av vad betyget står för.

Bildanalys

Reklam exempel E

Reklam exempel C

Reklam exempel A

 Bildspråk

Betygsexempel ”bildspråk”

Betygsexempel ”en-punktsperspektiv”

I stället för prov:

På bildtimmarna arbetar du med arbetsprov och det är dessa du lämnar in för bedömning. I mån av tid får du återkoppling. Tänk på att varje terminsbetyg är en form av återkoppling.

En kommentar till Betygsexempel

  1. Pingback: Betygsexempel – biiild

Kommentarer är stängda.