Utbildning och yrken

Varför har man bild i skolan?

Kreativt kontor.

Kreativt arbetsplats

Det finns både personliga och samhälleliga vinster med att vi övar upp vårt kunnande inom bild och form. I många yrken är det viktigt att vara skicklig på t.ex. färg, form och bildkomposition. I det privata kan t.ex. måleri och fotografi bli en givande fritidssysselsättning. Erfarenhet visar också att konstnärlig verksamhet och andra kreativa sysselsättningar bidrar till välbefinnande och hjälper när man blir sjuk.

Kreativt skapande är bra för hela människan! 

Skolan är dock en plats där skapande och kreativitet inte alltid kommer till sin rätt. Sir Ken Robinson (Brittisk författare och föreläsare inom utbildning) delar med sig av sin syn på utbildning i en föreläsning – här illustrerad på ett roligt sätt:

 

Att få behålla sin egen kreativa och nyfikna syn på livet kan vara svårt i skolan. I den korta filmen Alike ställer filmskaparna saken på sin spets:

Utbildning

Vill man vidareutbilda sig inom området kan man välja t.ex. estetisk linje på gymnasiet, yrkesgymnasium, folkhögskolor med estetisk inriktning ( t.ex. på: Nyckelviksskolan), högskolor med konstnärlig inriktning (t.ex. på: HDK i Göteborg), designhögskolor (t.ex. på: School of Industrial Design i Lund) arkitekturutbildning (t.ex. på KTH i Stockholm), eller grafisk inriktning (t.ex  Grafisk Design på Malmö högskola) . Runt om i världen finns också många utbildningar inom konst, form, film, foto och design.

Bara för att det är kul!

Vanås konstpark

Vanås konstpark

Många har konst, arkitektur och design som ett stort intresse. Då gillar man ofta att t.ex. besöka konstutställningar, gå på museer, besöka auktioner och konstgallerier. Många fundera också på hur hus och miljöer som omger en ser ut – och reser gärna till städer som har utmärkande och spännande arkitektur. En del köper konst, andra bara tittar och inspireras. Film och foto är också ett stort intresse för många. Sverige har (sedan länge) många duktiga fotografer och numera finns det museer och gallerier som enbart riktat in sig på fotografi, t.ex  Fotografiska museet  i Stockholm.