Utbildning och yrken

Varför har man bild i skolan?

Kreativt kontor.

Kreativt arbetsplats

Det finns både personliga och samhälleliga vinster med att vi övar upp vårt kunnande inom bild och form. Att öva på att tolka och förstå bilder är viktigare än någonsin – då vi dagligen översköljs av bilder som påverkar oss och får oss att tänka i vissa banor, och ibland t.o.m. att göra vissa saker. I många yrken är det också viktigt att vara skicklig på t.ex. finmotorik, färg, form och bildkomposition. I det privata livet kan t.ex. måleri och fotografi bli en givande fritidssysselsättning. Erfarenhet visar också att konstnärlig verksamhet – och andra kreativa sysselsättningar – bidrar till välbefinnande och hjälper när man t.ex blir sjuk.

Kreativt skapande är bra för hela människan! 

Skolan är en plats där skapande och kreativitet av praktiska skäl inte alltid kommer till sin rätt. Ken Robinson – Brittisk författare och föreläsare inom utbildning – delar i detta filmklipp med sig av sin syn på utbildning – här illustrerad på ett roligt sätt.

Att få behålla sin egen kreativa och nyfikna syn på livet är viktigt – trots att det kan vara svårt. I  ”Alike” ställs saken på sin spets:

Utbildning

Vill man vidareutbilda sig inom området kan man välja t.ex. estetisk linje på gymnasiet, och yrkesgymnasium. Senare i livet kan man gå på folkhögskolor med estetisk inriktning – t.ex. på: Nyckelviksskolan, på högskolor med konstnärlig inriktning – t.ex. på: HDK i Göteborg eller designhögskolor – t.ex. på: School of Industrial Design i Lund. Man kan söka sig till arkitekturutbildning – t.ex. på KTH i Stockholm, eller till utbildningar med grafisk inriktning  – Ung svensk form Runt om i världen finns också många utbildningar inom konst, form, film, foto och design.

Bara för att det är kul!

Vanås konstpark

Vanås konstpark

Många har konst, arkitektur och design som ett stort intresse. Då gillar man ofta att t.ex. besöka konstutställningar, gå på museer, besöka auktioner och konstgallerier. Många fundera också på hur hus och miljöer som omger en ser ut – och reser gärna till städer som har utmärkande och spännande arkitektur. En del köper konst, andra bara tittar och inspireras. Film och foto är också ett stort intresse för många. Sverige har (sedan länge) många duktiga fotografer och numera finns det museer och gallerier som enbart riktat in sig på fotografi, t.ex  Fotografiska museet  i Stockholm.