Utbildning och yrken

Varför har man bild i skolan?

Det finns både personliga och samhälleliga vinster med bildämnet. När du jobba övar du på att fokusera och att vara noggrann, förmågor som är bra att ha i livet. I många yrken är det också viktigt att vara skicklig på t.ex. finmotorik, färg, form och bildkomposition. På fritiden kan t.ex. måleri och fotografi bli en givande fritidssysselsättning. Många lägger ut egna arbeten på nätet och får på så vis hela världen som publik.

Kreativt skapande är bra för hela människan! 

Forskning visar också att konstnärlig verksamhet – och andra kreativa sysselsättningar – bidrar till välbefinnande och hjälper när man t.ex blir sjuk. Att få behålla sin egen kreativa och nyfikna syn på livet är viktigt – trots att det kan vara svårt i skolan ibland. I  ”Alike” skildras hur en liten pojke förvandlas när han börjar skolan. 

Utbildning

Vill man vidareutbilda sig inom området kan man välja t.ex. estetisk linje på gymnasiet, och yrkesgymnasium. Senare i livet kan man gå på folkhögskolor med estetisk inriktning – t.ex. på: Nyckelviksskolan, på högskolor med konstnärlig inriktning – t.ex. på: HDK i Göteborg eller designhögskolor – t.ex. på: School of Industrial Design i Lund. Man kan söka sig till arkitekturutbildning – t.ex. på KTH i Stockholm, eller till utbildningar med grafisk inriktning  – Ung svensk form Runt om i världen finns också många utbildningar inom konst, form, film, foto och design.

Bara för att det är kul

Vanås konstpark

Vanås konstpark

Många har konst, arkitektur och design som ett stort intresse, bara för att det är kul. Då gillar man ofta att besöka konstutställningar, gå på museer, besöka auktioner och konstgallerier. Många fundera också på hur hus och miljöer som omger en ser ut – och reser gärna till städer som har vacker eller spännande arkitektur. En del köper konst, andra bara tittar och inspireras. Film och foto är också ett stort intresse för många. Sverige har (sedan länge) många duktiga fotografer och numera finns det museer och gallerier som enbart riktat in sig på fotografi, t.ex  Fotografiska museet  i Stockholm.