År 7

 

Undervisningen på högstadiet bygger på att du redan lärt dig en del om ämnet på låg- och mellanstadiet. Du vet t.ex. hur man blandar primärfärgerna rött, blått och gult för att få fram sekundärfärgerna grönt, orange och lila. Du vet att man kan skapa djup i bilden med hjälp av t.ex. kugga och perspektiv.  Du vet att det finns olika typer av bilder, t.ex nyhetsbilder och seriebilder – och du kan med egna ord beskriva vad en bild föreställer och vad du kommer att tänka på när du ser bilden. Du vet att det finns olika ord (begrepp) inom ämnet som vi använder och att bilder har ett eget ”språk” som vi kallar bildspråk.

I sjuan övar vi vidare på olika tekniker och bildspråk. Vi övar också vidare på den kreativa processen och vad på som krävs för att utvecklas och nå goda resultat inom ämnet.

ARBETSUPPGIFTER

  •  ”Här är jag på sex rutor”  – Du presenterar dig på sex rutor, med fokus på bildspråk. När du är klar får du göra en själv-värdering av ditt arbete.
  • Mappar – Vi tillverkar förvaringsmappar med Street art som inspiration. Vi övar också på att analysera några bilder av Banksy – en brittisk konstnär känd för sin gatukonst runt om i världen.
  •  ”Huvuden med uttryck”  – Vi arbetar med porträtt som tema. Du lär dig jobba med digital bild, samt får skapa en tredimensionell form i lera som du sedan fotograferar på en speciell plats. Hinner du så ritar du dessutom ett realistiskt porträtt av dig själv i blyerts.
  • ”Två sidor av samma mynt” – Vi provar akvarellfärg och undersöker för- och nackdelar med saker som omger oss. Fokus ligger på symboler och hur man når ut med ett budskap så att mottagaren förstår.

UTVÄRDERING

Innan terminen är slut skall du skriva en terminsutvärdering då du utvärderar dina arbetsprover och din insats.

DEN KREATIVA PROCESSEN

Den kreativa processen är viktig!

Den kreativa processen är viktig!