År 7

I sjuan fortsätter vi att arbeta med att öva bildspråk och testa olika tekniker. Vi tittar närmare på samtidskonst (street art) och skapar i samband med detta nya bildmappar. Vi  arbetar nu mot kunskapskraven åk 7-9 och svårighetsgraden ökar något. Din egen inställning till arbetet är viktig, och har stor betydelse för hur arbetet går. Du vet också att det är bättre att vara noggrann, än att slarva igenom en uppgift.

PLANERING

Planering åk 7- 2020 Här hittar du planeringen för läsåret. Tänk på att tidsplanen är ungefärliga och att saker han ändras på grund av brist på tid eller annat som dyker upp.

UPPGIFTER

UTVÄRDERING

I början av terminen skall du skriva en utvärdering då du utvärderar dina arbetsprover och din insats från förra terminen. Då sätter du även upp mål för kommande arbete. Din egen inställning och vilja är viktig för hur resultatet blir.

DEN KREATIVA PROCESSEN

Den kreativa processen är viktig!

Den kreativa processen är viktig!