År 7

I sjuan fortsätter vi att arbeta med att öva bildspråk och testa olika tekniker. Vi tittar närmare på samtidskonst (street art) och skapar i samband med detta nya bildmappar. Vi  arbetar nu mot kunskapskraven åk 7-9 och svårighetsgraden ökar något. Din egen inställning till arbetet är viktig, och har stor betydelse för hur arbetet går. Du vet också att det är bättre att vara noggrann, än att slarva igenom en uppgift.

TERMINSPLAN

Terminsplan BILD Åk 7 Här kan du se under hur lång tid vi arbetar med de olika övningarna, samt vilka arbetsprover det är du skall redovisa. Jag kommer att titta på dina arbeten i salen, men du skall även lägga in foton i din bildmapp i Drive. Skriftliga arbeten görs i i Classroom.

UPPGIFTER

Uppvärmning första lektionen: Vi ritar Doodles på tema fest, och skapar läckra bakverk til vårt festbord.

DOKUMENTATION

I din bildmapp  i Drive skall foto på alla arbeten du gjort denna termin finnas, gärna namnade efter aktuell övning eller teknik. Arbeten från åk 6 (Bildboken) skall ligga i en egen ”mapp i mappen” – döpt till  ”Åk 6”.

Skärmavbild 2020-12-05 kl. 16.50.28

BETYG OCH BEDÖMNING 

Betyget är ett kvitto på hur det gått under terminen. Du får ett terminsbetyg fr.o.m. åk 6 fram till sista terminen du har bild i åk 9, då du får ett slutbetyg. Betyget grundar sig på det du gjort på lektionerna. Nedan hittar du länkar till mer info om ämnet och betyg.