År 7

I sjuan fortsätter vi att arbeta med att öva bildspråk och testa olika tekniker. Vi tittar närmare på samtidskonst (street art) och skapar i samband med detta nya bildmappar. Vi arbetar nu mot betygskriterierna för åk 7-9, och svårighetsgraden ökar något. Din egen inställning till arbetet är viktig, och har stor betydelse för hur arbetet går. Du vet också att det är bättre att vara noggrann, än att slarva igenom en uppgift.

UPPGIFTER

Uppvärmning: Vinterkapsel. Fånga vintern genom att samla musik, bild och text i en kapsel. När sommaren kommer kan du kika in i din kapsel och känna vinterkänslan igen. Skapa en presentation i din bildmapp i Drive och sätt igång!

DOKUMENTATION

I din bildmapp  i Drive skall foto på alla arbeten du gjort denna termin finnas, gärna namnade efter aktuell övning eller teknik. Arbeten från åk 6 (Bildboken) skall ligga i en egen ”mapp i mappen” – döpt till  ”Åk 6”. Där ligger sedan tidigare även mappar från åk 4 och 5.  Dina arbeten i din digitala bildmapp är viktig när terminsbetyget skall sättas. Där får både din lärare och du en bra överblick hur arbetet gått. 

Skärmavbild 2020-12-05 kl. 16.50.28

BETYG OCH BEDÖMNING 

Betyget är ett kvitto på hur det gått under terminen. Du får ett terminsbetyg fr.o.m. åk 6 fram till sista terminen du har bild i åk 9, då du får ett slutbetyg. Betyget grundar sig på dina arbetsprover och hur du arbetat på lektionerna. Nedan hittar du länkar till mer info om ämnet och betyg.