Forskning

Kreativa ämnen som musik, teater, dans, bild och slöjd har stor betydelse för människors inlärning och välbefinnande. Musik, färger och former påverkar oss och får oss att känna saker. En vacker och väl genomtänkt design får oss med stor sannolikhet att må bättre och bli mer kreativa. Här nedan hittar du några exempel på artiklar i ämnet. 

HJÄRNAN

Handen och hjärnan hänger ihop.

9496859176_fbec0c90f1_m

Att få  skapa väcker lust!

Göran Lundborg,  professor emeritus och tidigare överläkaren på Handkirurgiska kliniken vid Lunds universitet, beskriver samspelet mellan handen och hjärnan i sin bok ”Handens intelligens”. Där kan man bl.a läsa om vikten av att få arbeta med händerna. ”Surfplattor, appar och virituella klassrum. De digitala verktygen lockar med nya arbetssätt – men inget tyder på att de nya satsningarna gett effekt på resultaten i skolan. Ser vi däremot bortom skärmen faller blicken på en förbisedd kunskap. Den om att sinnena, och särskilt handens praktiska arbete styr och utvecklar hjärnan.” I följande intervju kan du läsa mer om Lundborgs tankar: Intervju med Göran Lundborg.

Handens arbete kan motverka stress

Läs mer om handens betydelse i denna intressanta artikel i Modern Psykologi: Där lyfter man bl.a forskning kring stress och minnet kopplat till att använda händerna.

Lek och lust är grunden för all kreativitet  Artikel om hjärnan och hur viktigt det är för barns utveckling med kreativt arbete och lek. ”Om man stänger av leklusten hämmar man det som är så viktigt. Det som är förödande för leklusten är ens egen rädsla. Därför måste man få den genuina tryggheten ingjuten i sig under sin uppväxt” säger Rolf Ekman – professor emeritus i neurokemi.

UTBILDNING

Satsa på bild, musik, slöjd – det gynnar alla ämnen!

20160301_113346 (1)

Estetiska ämnen är viktiga för skolan och utbildningen.

Framtidens skola  – artikel i Västerbottenskuriren som tar upp hur ”Framstående skolnationer som Finland, Kanada och Sydkorea, med höga resultat i PISA-undersökningarna, satsar på estetiska ämnen. Ett annat exempel är USA, där stater som främjar estetiska ämnen och utveckling av kreativitet höjer sina skolresultat, i jämförelse med de som inte gör det. Slutsatsen är därför otvetydig – välutbildade lärare i estetiska ämnen, och hög kvalitet i både undervisning och bedömning, är av största vikt för och samhäll

Lärande bilder Artikel om hur lärare kan förbättra elevers förståelse av sitt ämne genom att använda sig av bilder.

Om ”the wow-factor”

”The wow factor” Artikel om Anne Bamfords forskning som visar att alla estetiska ämnen har en positiv inverkan på elevernas lärande. Numera finns det bokstavligen hyllmetrar med forskning som slår fast det här sambandet. Estetiska ämnen och kreativ undervisning stärker elevernas kritiska tänkande. Det förbättrar språkinlärning, särskilt skriva och läsa. Vi vet också att det förbättrar matematikresultaten, men endast den spatiala förmågan som används vid geometri och fraktaler… ”

Om vikten att överraska hjärnan

 Kreativitet  handlar om en förmåga att se ovanliga samband, att lämna gamla hjulspår och hitta nya lösningar. Men vågar du vara kreativ? Läs om vad som krävs för att kreativiteten skall flöda och fundera på hur du tänker i om din egen kreativa förmåga. Vågar du misslyckas och hur ser du på utmaningar?

HÄLSA

Konst som medicin  Artikel som belyser hur konst kan hjälpa när barn är sjuka.