Digitala bilder åk 7

På tema ”Huvuden med uttryck” har eleverna i åk 7 övat på att skapa digitala bilder.