År 9

Sista terminen med bild i grundskolan kommer vi att ägna åt bl.a. bildanalys. Vi kommer då att titta närmare på reklam och diskutera det vi ser kopplat till identitet, makt och sexualitet. Vi kommer också att titta närmare på konst och konsthistoria – ett spännande område med många intressanta tvärvetenskapliga kopplingar. I åk 9 skall du ta hjälp av allt du lärt dig under din tid i bildsalen i grundskolan, och visa detta i dina arbeten. Lycka till!

ARBETSOMRÅDEN

Uppvärmning: Vinterkapsel. Fånga vintern genom att samla musik, bild och text i en kapsel. När sommaren kommer kan du kika in i din kapsel och känna vinterkänslan igen. Skapa en presentation i din bildmapp i Drive och sätt igång!

  • Konsthistoria:Vi reser tillsammans i konstens fotspår, och du väljer en konstnär/konstepok/konst-ism som du undersöker närmare. Du gör en publikvänlig och kul presentation av konstnären du valt, samt en egen tolkning av konstnärens konstverk, gärna med ett personligt budskap.

BETYG OCH BEDÖMNING 

Betyget är ett kvitto på hur det gått under terminen. Du får ett terminsbetyg fr.o.m. åk 6 fram till sista terminen du har bild i åk 9, då du får ett slutbetyg. Betyget grundar sig på dina arbetsprover och hur du arbetat på lektionerna. Nedan hittar du länkar till mer info om ämnet och betyg.