År 9

Sista terminen med bild i grundskolan kommer vi att ägna åt bl.a. bildanalys. Vi kommer då att titta närmare på reklam och diskutera det vi ser kopplat till identitet, makt och sexualitet. Vi kommer också att titta närmare på konst och konsthistoria – ett spännande område med många intressanta tvärvetenskapliga kopplingar. I åk 9 skall skall du ta hjälp av allt du lärt dig under din tid i bildsalen i grundskolan, och visa detta i dina arbeten. Lycka till!

PLANERING

Planering åk 9 – 2020 Här hittar du planeringen för läsåret. Tänk på att tidsplanen är ungefärlig och att saker kan ändras på grund av brist på tid eller annat som dyker upp.

ARBETSOMRÅDEN

  • Bildanalys: Vi tittar närmare på reklam, och analyserar vad vi ser med fokus på identitet, makt och sexualitet.
  • Konsthistoria: Vi reser tillsammans i konstens fotspår, och du väljer en konstnär/konstepok/konst-ism som du undersöker närmare. Du gör en publikvänlig och kul presentation av konstnären du valt, samt en egen tolkning av konstnärens konstverk, gärna med ett personligt budskap.