År 9

Sista terminen med bild i grundskolan kommer vi att ägna åt att titta närmare på reklam utifrån ett makt- och könsperspektiv. Vi kommer också att bygga modeller på tema Arkitektur och design.

Fokus ligger på att lära sig driva ett projekt (modellbygget) på egen hand och visa att du både kan planera, genomdriva  och slutföra arbetet.

ARBETSOMRÅDEN

  • Bildanalys – Reklam, med fokus på hur kvinnor och män framställs.
  • Arkitektur och design – Vi bygger tredimensionella rum av återvunna material. Du dokumenterar hela arbetet i ett bildspel som du redovisar på slutet – när projektet skall vara klart.

UTVÄRDERING

Innan terminen är slut så kontrollera att du har din terminsutvärdering  i Drive. Kontrollera också att du har alla tidigare arbeten. Dessa ligger till grund för slutbetyget i nian.