År 9

Sista terminen med bild i grundskolan kommer vi att ägna åt bl.a. bildanalys. Vi kommer då att titta närmare på reklam och diskutera det vi ser kopplat till identitet, makt och sexualitet. Vi kommer också att titta närmare på konst och konsthistoria – ett spännande område med många intressanta tvärvetenskapliga kopplingar. I åk 9 skall du ta hjälp av allt du lärt dig under din tid i bildsalen i grundskolan, och visa detta i dina arbeten. Lycka till!

ARBETSOMRÅDEN

Uppvärmning första lektionen: Rita en Doodle på tema fest och bidra till vårt festbord.

  • Bildanalys: Vi tittar närmare på reklam, och analyserar vad vi ser med fokus på identitet, makt och sexualitet.
  • Konsthistoria: Vi reser tillsammans i konstens fotspår, och du väljer en konstnär/konstepok/konst-ism som du undersöker närmare. Du gör en publikvänlig och kul presentation av konstnären du valt, samt en egen tolkning av konstnärens konstverk, gärna med ett personligt budskap.

BETYG OCH BEDÖMNING 

Betyget är ett kvitto på hur det gått under terminen. Du får ett terminsbetyg fr.o.m. åk 6 fram till sista terminen du har bild i åk 9, då du får ett slutbetyg. Betyget grundar sig på det du gjort på lektionerna. Nedan hittar du länkar till mer info om ämnet och betyg.