Serier – pinsamt och hemligt

Serier är mer populärt än någonsin, och många unga både läser och ritar egna serier. Även vuxna läser och gillar serier och en del har som jobb att rita serier. Det spelar inte så stor roll om man kan teckna bra eller inte när man tecknar serier – alla har sin egen stil – men man måste planera sin berättelse noga och välja ut de bilder man behöver för att den som läser serien skall förstå vad man menar.

UPPGIFTEN

1: OLIKA SERIESTILAR

Alla kan ha sin egen stil när man tecknar serier. Man behöver inte vara jätteduktig på att teckna, men man måste vara tydlig med vad man vill säga med sina bilder. Här nedan ser du exempel på olika stilar, samt hur man kan göra roliga (eller enkla) rubriker. Titta på de olika exemplen och fundera på vilken stil serieskaparen använt.

Detta bildspel kräver JavaScript.

2: BILDUTSNITT

Exempel på olika BILDUTSNITT:

Deluppgift nr 1. BILDUTSNITT OCH UTTRYCK

Rita tre olika bildutsnitt: helbild, halvbild och närbild. Varje bildruta skall innehålla samma person. I närbilden skall det vara tydligt vilken min/uttryck personen har. När du är färdig ritar du en miljöbild/översiktsbild som visar var personen befinner sig. Tag foto av ditt arbete och lägg i din bildmapp i Drive. Döp till ”Bildutsnitt”.

Bildutsnitt

3: KROPPENS PROPORTIONER

Här ser du exempel på hur man kan omvandla en streckgubbe (enkel form) till en mer realistisk bild (utvecklad form).

Deluppgift nr 2. KROPPENS PROPORTIONER OCH PERSPEKTIV

Rita kroppens proportioner (läraren ritar på tavlan – du ritar efter) och testa att göra några olika rörelser. Hur ser det ut när någon går? När någon sitter? Tag hjälp av att titta på personer i din omgivning, eller på foton av människor. Rita en människa i olika perspektiv. Tag foto av dina arbeten och lägg i din bildmapp i Drive. Döp till ”kroppens proportioner” och ”grod- normal- eller fågelperspektiv”.

4: DJUP OCH PERSPEKTIV

Genom att jobba med överskärningar och perspektiv kan man skapa djup i bilderna. I din serie kan du skapa roliga miljöer genom att använda dig av dessa tekniker. Om man befinner sig långt ner använder man grodperspektiv. Om man är i ”vanlig höjd” kallas det normalperspektiv. Ser vi sakerna högt uppifrån kallas det fågelperspektiv.

5: BILDMANUS OCH LAY OUT

  Deluppgift 3. DIN SERIE

  1. Läs igenom Arbetsbeskrivning – steg för steg Där hittar du info om vad du skall göra, och hur.
  2. TEXT: Välj vilken Kp-text du vill använda – eller hitta på en egen historia.
  3. BILDMANUS: Använd ett bildmanus . Nu bestämmer du hur din serie skall se ut och hur många rutor du behöver. Du visar med enkla skisser vad som skall finnas med i de olika rutorna. Du visar också (på raderna under rutorna) vilken text som skall finnas med i din serie.
  4.  LAYOUT: När ditt bildmanus är färdigt gör du en ritning i skala 1:1 på ett A3 skisspapper (80g) Nu vet du hur många rutor du behöver, och kan anpassa din layout efter det. Välj en färdig mall (exempel nedan) eller gör din egna layout. Kalkera över mallen på ett tjockare A3 (140g) och rita upp alla viktiga linjer med tunn blyerts. Tänk på att all text skall få plats och att det skall vara korrekt stavat.Pratbubblor
  5. TUSCHA/FÄRGLÄGG: När du har ritat upp alla linjer och text är det dags att fylla i alla linjer och konturer  med svart tuschpenna. Tänk på att välja lämplig spets på tuschpennan och var så noggrann som möjligt när du jobbar. Det är svårt att ändra när du väl börjat jobba med tusch

Exempel på färdiga mallar:

SERIETECKNARE OCH KÄNDA SERIER

Möt Liv Strömqvist som jobbar som serietecknare:

INSPIRATION