Fakta

Genom att utveckla din teknik och lära mer om bildspråk och uttrycksformer blir du en skickligare bildskapare! Här hittar du länkar till olika faktasidor och fördjupningar inom olika kunskapsområden.

Konstnärliga tekniker kan vara allt från färglära och akvarellmåleri till 3D-animation.

Redskap är de verktyg vi använder när vi arbetar, t.ex penslar.

Material är det vi arbetar med. Det kan vara allt från pigment till lera och olika papperssorter.