Arbetsplan i bild – bildämnets röda tråd.

 

ARBETSPLAN Här kan du se vad vi jobbar med i de olika årskurserna. Innehållet kan komma att ändras något, beroende på vilka material bildsalen har, hur klasstorlekarna ser ut och hur mycket tid som försvinner p.g.a andra aktiviteter.