År 8

I åttan jobbar vi med vidare med olika tekniker och bildspråk, med extra fokus på formgivning och bilduttryck. Vi tittar t.ex närmare på hur man påverkar och når ut med hjälp av färg och form, samt skapar skulpturer med kroppen och naturen som tema.

ARBETSOMRÅDEN

UTVÄRDERING

I slutet av terminen skriver du en utvärdering, där du funderar på hur terminen gått – utifrån din arbetsinsats, inställning till arbetet och de arbetsprover du har gjort. I din bildmapp i Drive har du dokumenterat alla arbeten du gjort. Tidigare arbeten ligger också i en egen  ”mapp i mappen” – döpt till ”Arbeten åk 7”.

Bildmapp åk 8

BETYG OCH BEDÖMNING 

Betyget är ett kvitto på hur det gått under terminen. Du får ett terminsbetyg fr.o.m. åk 6 fram till sista terminen du har bild i åk 9, då du får ett slutbetyg. Betyget grundar sig på det du gjort på lektionerna. Nedan hittar du länkar till mer info om ämnet och betyg.