År 8

I åttan jobbar vi med vidare med olika tekniker och bildspråk, med extra fokus på formgivning och bilduttryck. Vi tittar t.ex närmare på hur man påverkar och når ut med hjälp av färg och form, samt skapar skulpturer med kroppen och naturen som tema.

TERMINSPLAN 

Terminsplan Åk 8 Här hittar du hållpunkter för terminen samt vilka arbetsuppgifter som bedöms.

ARBETSOMRÅDEN

Uppvärmning första lektionen: Vi ritar Doodles på tema fest och skapar läckra bakverk till vårt festbord.

DOKUMENTATION

 I din bildmapp i Drive har du dokumenterat alla arbeten du gjort. Förra läsårets arbeten ligger också i en egen  ”mapp i mappen” – döpt till ”Arbeten åk 7”.

Bildmapp åk 8

BETYG OCH BEDÖMNING 

Betyget är ett kvitto på hur det gått under terminen. Du får ett terminsbetyg fr.o.m. åk 6 fram till sista terminen du har bild i åk 9, då du får ett slutbetyg. Betyget grundar sig på det du gjort på lektionerna. Nedan hittar du länkar till mer info om ämnet och betyg.