Skapa gemensamt

Om vi hinner skapar vi en gemensam bild där var och en bidrar med sin del. Här kan du se exempel på hur det kan bli.