Bildämnet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

På bildlektionerna får du öva på att uttrycka dig med bild och form som huvudingrediens. 

Bilder omger oss överallt, påverkar oss och får oss att tänka, uppleva och minnas saker. Bilder kan förstås av alla oavsett ålder och ursprung, men tolkas olika beroende på vilka vi är och vilken bakgrund vi har.

Det finns en mängd olika typer av bilder – bildkategorier – t.ex. konstbilder, läroboksbilder, reklambilder, dokumentärbilder osv. På bildlektionerna kommer vi att titta närmare på framförallt konstbilder och reklambilder.

Många har som yrke att jobba med bilder men man kan också t.ex måla, fotografera eller jobba med keramik på fritiden – bara för att det är kul!

Nya äventyr väntar!

Nya äventyr väntar! Illustration av Ellen Bristulf

Du har bild två gånger i veckan i en termin varje läsår. Då får du öva på att skapa bilder och former utifrån givna uppgifter. Du får även öva på att sätta ord på vad du ser och kommer att tänka på, för att utöka ditt ordförråd med ämnesspecifika ord och begrepp när det gäller bilder. Bildskapande kräver koncentration och mod. Därför är det är en fördel om man hittar sin egen motivation, uthållighet och vilja att försöka.

Alla arbeten förvara du i din mapp i salen och i din digitala mapp. Efter varje termin/läsår utvärderar du din insats och ditt arbete – allt för att du skall bli medveten om din egen roll när du lär dig och utvecklar ditt kunnande.

Kom ihåg:För att bli riktigt duktig måste man öva mycket, men genom att våga och vilja kommer man långt, även på den korta tid vi har i bildsalen.

Lycka till!