Examensarbete – valfritt slutarbete i bild

 

Nu är det upp till dig att hitta på ett eget arbete där du visar något som just du är bra på eller intresserad av. Anpassa arbetet efter hur mycket tid du har och hur snabbt du jobbar.

Här kan du se exempel på hur det kan se ut: