Examensarbete – valfritt slutarbete i bild

Examensarbete 

Här kan du se exempel på arbeten som elever har gjort: