Kreativa kortövningar – bedömningsuppgift

 Illustrera en dikt

Välj en av dikterna som är länkade ovan, och illustrera i valfri teknik. Texten skall finnas med, antingen skriven för hand eller inklistrad på lämplig plats på bilden. Texten skall vara läsbar.  Du väjer själv vilken/vilka teknik/er du vill arbeta med. Nedan ser du exempel på illustrationer av olika dikter. 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Stilleben

I klassrummet kommer det att finnas uppställda stilleben. Din uppgift är att teckna/måla av det du ser så noggrant som möjligt, gärna så att du får fram tredimensionell känsla. Hitta inte på något, utan ta bara med det du ser. Du väjer själv vilken teknik du vill arbeta i. Jobbar du hemifrån ställer du själv upp ett litet stilleben som du tecknar av. Färglägg gärna.  

Detta bildspel kräver JavaScript.

Elevexempel

Måla till musik

Vi kommer att lyssna på varje musikstycke tre gånger. Under tiden musiken hörs är din uppgift att rita/måla de inre bilder som dyker upp i ditt huvud. Dina bilder får gärna vara föreställande, men kan också skildra en stämning med abstrakta motiv. Du väljer själv teknik. Tips: I denna uppgift är det bra att inte arbeta i för stort format.

Om du gör uppgiften utanför klassrummet (distans) skall du undvika att titta på reklam eller ta intryck av de bilder som fins i videon.