Mapp med mönster

I denna uppgift skall du få öva på att skriva ditt namn med blockbokstäver, lära dig göra ett eget kalkerpapper och använda akvarellpennor och akvarellfärg. Syftet är att du skall öva på att följa en instruktion, lära dig hur man skapar mönster, samt prova att rita och måla med  akvarellpenna/akvarellfärg. Du skall även träna på att kombinera färger så att det blir den effekt du vill ha.

UPPGIFTEN

INSPIRATION

BLOCKBOKSTÄVER

PRICKAR, LINJER, FORMER och MÖNSTER

IMG_7735

Genom att kombinera prickar, linjer och former skapar du mönster. Hitta på ett eller flera mönster till din mapp och färglägg så att det blir en dekorativ och personlig mapp. Tänk på vilka färger du kombinerar – de kan förstärka eller dämpa uttrycket. Genom att blanda färger kan du skapa fler kulörer och nyanser.

IMG_0794