Rum i en-punktsperspektiv

Här kan du steg-för-steg se hur man kan rita ett rum i en-punktsperspektiv. Vill du hitta på en egen idé så gör du det, så länge principen för en-punktsperspektiv stämmer. Du skall rita din bild på ett (tjockt) A3-papper. 

Här kan du se hur horisontlinjen (ögonhöjden) fungerar.

En-punkstperspektiv

Här kan du se en kort film om hur man bygger upp ett rum med en-punktsperspektiv på datorn. Samma princip gäller när du ritar för hand!

En till film om hur man ritar ett rum: