Kursplan och betyg

LÄROPLANEN

20170616_152822I läroplanen (Lgr11) står att all undervisning i skolan skall förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värdena, som t.ex alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet med de svaga och utsatta. Undervisning skall också ha ett övergripande perspektiv när det gäller t.ex: historia  hur saker som hänt förr i tiden påverkar hur det ser ut idag,  när det gäller miljön  hur vi kan anpassa samhället så att det blir hållbart i framtiden, samt när det gäller globalt och internationellt,  – så att man får en förståelse för andra kulturer och synsätt.

Här hittar du läroplanen (Lgr11) och vad som står om kursplan och betyg i ämnet bild: skolverket.se/laroplaner. Lgr 11 kommer att uppdateras läsåret 2022/23. Under 2021 kommer jag att successivt anpassa övningarna så att den nya kursplanen stämmer med uppgifterna vi kommer att göra 2022/23

UNDERVISNINGEN

Undervisningen  skall vara stimulerande och få dig att vilja vara kreativ och nyfiken så att du provar egna idéer, övar problemlösning och tar egna initiativ. I ämnet finns ett centralt innehåll som gäller för alla elever i hela Sverige. 

BETYG

Betyget är ett kvitto på hur det gått under terminen. Du får ett terminsbetyg/årskursbetyg fr.o.m. åk 6 fram till vårterminen åk 9, då du får ett slutbetyg. Betyget grundar sig på det vi gjort på lektionerna.

Här hittar du en bra och tydlig översikt över kunskapskraven, vilka kvalitéer som efterfrågas samt vad du kan tänka på under arbetet: Bedömning och kvalitéer

Bildspel med kursplan och kunskapskrav

Obs. Kunskapskraven uppdateras 2022/2023