Kursplan och betyg

LÄROPLANEN

20170616_152822I läroplanen (Lgr22) står att all undervisning i skolan skall förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värdena, som t.ex alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet med de svaga och utsatta. Undervisning skall också ha ett övergripande perspektiv när det gäller t.ex: historia  hur saker som hänt förr i tiden påverkar hur det ser ut idag,  när det gäller miljön  hur vi kan anpassa samhället så att det blir hållbart i framtiden, samt när det gäller globalt och internationellt,  – så att man får en förståelse för andra kulturer och synsätt.

Här hittar du läroplanen där du kan läsa om bl.a de övergripande målen: Lgr22

UNDERVISNINGEN

Undervisningen  skall vara stimulerande och få dig att vilja vara kreativ och nyfiken så att du provar egna idéer, övar problemlösning och tar egna initiativ. I ämnet finns ett centralt innehåll som gäller för alla elever i hela Sverige. 

BETYG

Betyget är ett kvitto på hur det gått under terminen. Du får ett terminsbetyg fr.o.m. åk 6 fram till sista terminen i åk 9, då du får ett slutbetyg. Betyget grundar sig på dina arbetsprover och din arbetsinsats på lektionerna. Genom att dokumentera det du gör löpande i din digitala bildmapp får både du och läraren en bra överblick av hur arbetet gått i slutet på terminen.

Här hittar du en översikt över betygskriterierna, vilka kvalitéer som efterfrågas samt vad du kan tänka på under arbetet: Betygskriterier Lgr 22