Bildanalys: bilders olika roll och betydelse!

Bilder omger oss överallt i samhället i dag – vi har dem i tidningar, på tv, i filmer, på reklampelare, i affärer – ja, t.o.m på stranden. Så har det inte alltid varit. Förr fanns varken kamera, film, eller tryckmöjligheter och de bilder man såg var ofta enkla och unika för den plats där de gjordes. Nu är vi vana att se bilder av olika slag och ju äldre vi blir, desto fler bilder har vi sett och påverkats av. Vi tolkar bilder utifrån vår erfarenhet och kulturen vi lever i.

I denna övning skall du öva på att sortera in bilder i olika grupper, s.k. bildkategorier.

Öppna dokumentet och titta på de olika exemplen på  bildkategorier .

Din uppgift, tillsammans med någon eller ensam, är att dela in ett A3 papper i fyra delar. Skriv in de fyra grupperna/kategorierna som rubrik i  rutorna, en rubrik för varje ruta. Samla exempel på bilder och klistra in under den rubrik som du tycker passar bäst. Du skall kunna motivera varför du valt som du gjort.

  • Estetiska och underhållande bilder
  • Informativa och instruerande bilder
  • Dokumentära och nyhetsbilder
  • Reklam- och propagandabilder