Om Bildoformsidan

SYFTE

Huvudsyftet med Bildoformsidan är att smidigt nå ut till alla elever, kollegor och intresserade föräldrar. Ett annat syfte är att fånga ämnets karaktär och innehåll, något som jag som bildlärare tidigare tyckt ha varit svårt, då ämnet är stort och lektionstiden kort. 

PEDAGOGIKEN

I arbetet med att fånga bildämnets karaktär, och presentera stoffet för eleverna, har jag flera gånger grundligt tvingats tänka igenom vad kärnan är och hur jag på bästa sätt presenterar det jag vill nå ut med. Jag har försök att skapa en tydlig struktur i menyn och har anpassat innehållet efter Lgr 11. Under faktadelen återfinns t.ex ”material, tekniker och redskap” – termer som dyker upp i läroplanen. Här kan man också läsa hur jag arbetar språkutvecklande i bildämnet, något som skall genomsyra all undervisning i grundskolan.

Genom att länka filmklipp, artiklar m.m kan jag hålla sidan aktuell och enkelt presentera inspirerande material för eleverna.

Jag har dessutom äntligen hittat en naturlig plats att visa betygsexempel på – något som jag tror kan hjälpa både elever och föräldrar att förstå kunskapskraven bättre.

UPPHOVSRÄTT

Alla uppgifter är mina egna och de flesta foton är tagna av mig. Givetvis är illustrationerna också mina, mina barns eller elevernas. I de fall jag har lånat bilder är det enbart för pedagogiska syften.

IMG_1324