Om Bildoformsidan

IMG_1522Jag heter Johanna Bristulf och har arbetat som bildlärare sedan 1997. När våra elever 2013 fick surfplattor som digitalt verktyg bestämde jag mig för att skapa ett digitalt läromedel i bild – och efter några intensiva sommarveckor var grunden till Bildoformsidan klar – webbsidan som du just besöker. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kontot. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier

SYFTE

Huvudsyftet med Bildoformsidan är att smidigt nå ut till alla elever, kollegor och intresserade föräldrar. Ett annat syfte är att fånga ämnets karaktär och innehåll, något som jag tidigare tyckt ha varit svårt, då ämnet är stort och lektionstiden kort. 

PEDAGOGIKEN

I arbete med att fånga bildämnets karaktär och presentera stoffet för eleverna har jag flera gånger fått grundligt tänka igenom vad kärnan är och hur jag på bästa sätt presenterar det jag vill nå ut med. Jag har försök att ha en tydlig struktur i menyn och har anpassat innehållet efter Lgr 11. Under faktadelen återfinns t.ex ”material, tekniker och redskap” – termer som dyker upp i läroplanen. Här kan man också läsa hur jag arbetar språkutvecklande i bildämnet, något som skall genomsyra all undervisning i grundskolan.

Genom att länka filmklipp, artiklar m.m kan jag hålla sidan aktuell och enkelt presentera inspirerande material för eleverna.

Jag har dessutom äntligen hittat en naturlig plats att visa betygsexempel på – något som jag tror kan hjälpa både elever och föräldrar att förstå kunskapskraven bättre.

UPPHOVSRÄTT

Alla uppgifter är mina egna och de flesta foton är tagna av mig. Givetvis är illustrationerna också mina, mina barns eller elevernas. I de fall jag har lånat bilder är det för pedagogiska syften och dessa skall så småningom bytas ut mot eget material. Här har jag tiden framför mig!

LÄRDOMAR

Det har varit, och är, oerhört lärorikt att bygga upp en webbsida, och jag har haft fantastiskt roligt under tiden. När jag satte igång arbetet sommaren 2013 hade jag ingen aning om hur man gjorde en webbsida, men tack vare alla ”tutorials” som finns, och med ledorden ”friskt vågat – hälften vunnet” har jag steg för steg lärt mig hur man gör. Och jag fortsätter hela tiden att lära mig nya saker!

 Förhoppningsvis tycker besökaren att sidan är inspirerande och pedagogiskt upplagd – och förhoppningsvis känner de samma glädje som jag när de besöker Bildoformsidan. Lusten till yrket har ökat markant sedan jag sjösatte projektet för eleverna! Och i dialog med dem förändrar och förbättrar jag hela tiden sidan. Helt klar blir den nog aldrig!

IMG_1324