Bodies

Elever i åk 6 och 8 jobbade med kroppen som tema.