Utvärdering

Vilade JPGVarför gick det som det gick och vad kan göras bättre? Det är frågor du bör ställa dig när du utvärderar. I läroplanens del med kunskapskrav kan man läsa följande: ”Eleven kan också ge omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet”. Med bildarbetets uttryck avses hur väl du lyckats få fram en stämning/upplevelse i ditt arbete, med bildarbetets innehåll efterfrågas vilka idéer du haft och hur personligt du jobbat, med bildarbetets funktion menas hur väl du lyckats nå syftet med övningen, och med bildarbetes kvalité menas hur du jobbat med teknikerna. Alla dessa delar påverkas av hur fokuserat du arbetet med övningarna, samt hur medveten du är om hur du själv kan påverka resultatet genom de val du gör. 

FRÅGORNA

  • Utvärdering Här hittar du frågorna du skall svara på . 

DOKUMENTATION

Skriv alltid namn på dina arbeten och förvara dem i din bildmapp i klassrummet under terminen.  I Classroom lägger du skriftliga dokument och ljudfiler samt eventuella foton som illustrerar din text. I din bildmapp i Drive lägger du foton på dina arbeten. Detta är din digitala portfolio där du kan följa din utveckling under dina år i bildsalen.

DRIVKRAFT, KONCENTRATION OCH SJÄLVSTÄNDIGHET

Din utvärdering skall hjälpa dig att se sambanden mellan din insats och resultatet. Du är expert på dina starka sidor och vad du kan utveckla inom området.  

Drivkraft och koncentration leder ofta till ett bra resultat i bild!

Drivkraft och koncentration leder ofta till ett bra resultat i bild!