Utvärdering

Varför gick det som det gick och vad kan göras bättre? Det är frågor du bör ställa dig när du utvärderar.

FRÅGORNA

  • Terminsutvärdering Här hittar du frågorna du skall reflektera över. När du utvärderar utgår du från din digitala portfolio.

DIN PORTFOLIO 

Digital mapp

Digital mapp. Döp den med efternamn, namn och ”bild”

Din portfolio är din digitala mapp i Drive.

I din portfolio sparar du dina arbeten och dokumentera det du gör. Till höger ser du hur det kan se ut när du har börjat lägga in bilder och dokument i din bildmapp.

Du kan när du vill byta ut dina foton och lägga till nya – huvudsaken är att du inför utvärderingar och betygsättning har lagt in de bilder och dokument som skall finnas i din portfolio.

FOTOGRAFERING

Exempel på

Exempel på ”Två sidor av samma mynt”.

 Det är viktigt att dina foton är skarpa och visar hela arbetet. Du bör också tänka på hur ljuset är när du fotograferar, samt undvika sneda vinklar. Om du har fått med onödigt mycket av omgivande detaljer kan du beskära bilden. Försök att lägga in bilder som den till höger – där ser man tydligt hela bilden. Glöm inte att skriva rubrik på ditt foto. Du kan också skriva datum när du blev färdig.

DRIVKRAFT, KONCENTRATION OCH SJÄLVSTÄNDIGHET

Din utvärdering skall hjälpa dig att se sambanden mellan din insats och resultatet. Du är expert på dina starka sidor och vad du kan utveckla inom området.  Utvärderingen i sjuan och åttan ingår i nians betyg.

Drivkraft och koncentration leder ofta till ett bra resultat i bild!

Drivkraft och koncentration leder ofta till ett bra resultat i bild!