Dokumentation i din digitala bildmapp i Drive

BILDMAPPEN I DRIVE

Din bildmapp i Drive är din digitala portfolio, där du kan följa din utveckling under dina år i bildsalen.  I din digitala bildmapp  lägger du foton på dina arbeten under och efter varje uppgift. Här har du även dina presentationer och andra dokument som du skapat. Döp alltid dina foton, så att du minns vad uppgiften hette eller vilken teknik du arbetade i. När du avslutar ett läsår skapar du en ny mapp i din bildmapp som du döper till det läsår dina arbeten gäller. I den mappen förvarar du sedan dina arbeten från den årskursen. När du börjar åk 9 skall alltså ha en mapp från åk 4, en från åk 5, en från åk 6, en från åk 7 och en från åk 8 i din mapp.

Skärmavbild 2022-09-13 kl. 08.52.40När du redovisar dina arbeten och får återkoppling lämnar du ibland in dina arbeten i Unikum. Här hittar du en guide för hur du lämnar in ditt arbete: Lämna in i Unikum