Utvärdering

Varför gick det som det gick och vad kan göras bättre? Det är frågor du bör ställa dig när du utvärderar.

FRÅGORNA

DOKUMENTATION

Du sparar dina arbeten i din bildmapp i klassrummet under terminen. Du lämnar in alla presentationer (bildspelet i konsthistoria t.ex) och dokument (utvärdering och bildanalys) i Classroom. I Classroom lägger du även in foton på en del av de bilduppgifter du gjort. När du fotograferar dina arbeten använder du antingen bildsalens iPads, din mobilkamera eller din Cromebook.

DRIVKRAFT, KONCENTRATION OCH SJÄLVSTÄNDIGHET

Din utvärdering skall hjälpa dig att se sambanden mellan din insats och resultatet. Du är expert på dina starka sidor och vad du kan utveckla inom området.  Utvärderingen i sjuan och åttan ingår i nians betyg.

Drivkraft och koncentration leder ofta till ett bra resultat i bild!

Drivkraft och koncentration leder ofta till ett bra resultat i bild!