Utvärdering

Varför gick det som det gick och vad kan göras bättre? Det är frågor du bör ställa dig när du utvärderar.

FRÅGORNA

DOKUMENTATION

Skriv alltid namn på dina arbeten och förvara dem i din bildmapp i klassrummet under terminen.  I Classroom lägger du in foton/dokument på de bilduppgifter du fått/gjort. 

DRIVKRAFT, KONCENTRATION OCH SJÄLVSTÄNDIGHET

Din utvärdering skall hjälpa dig att se sambanden mellan din insats och resultatet. Du är expert på dina starka sidor och vad du kan utveckla inom området.  Utvärderingen i sjuan och åttan ingår i nians betyg.

Drivkraft och koncentration leder ofta till ett bra resultat i bild!

Drivkraft och koncentration leder ofta till ett bra resultat i bild!