Utvärdering

Vilade JPGVarför gick det som det gick och vad kan göras bättre? Det är frågor du bör ställa dig när du utvärderar. I läroplanens del med kunskapskrav kan man läsa följande: ”Eleven kan också ge omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet”. Med bildarbetets uttryck avses hur väl du lyckats få fram en stämning/upplevelse i ditt arbete. Med bildarbetets innehåll efterfrågas vilka idéer du haft, och hur personligt du jobbat. Med bildarbetets funktion menas hur väl du lyckats nå syftet med övningen, och med bildarbetes kvalité menas hur du jobbat med teknikerna. Alla dessa delar påverkas av hur fokuserat du arbetet med övningarna, samt hur mycket du övar på egen hand.

FRÅGORNA

Här hittar du frågorna du skall svara på 

DOKUMENTATION

Skriv alltid namn på dina arbeten och förvara dem i din bildmapp i klassrummet under terminen.  I din bildmapp i Drive lägger du foton på dina arbeten. Namnge även dessa foton, så att du minns vad uppgifterna hette. Din bildmapp i Drive är din digitala portfolio, där du kan följa din utveckling under dina år i bildsalen.

Skärmavbild 2020-04-18 kl. 16.44.06