Grafik

LINOLIUMTRYCK

Se hur man trycker en linoliumplatta:

SCHABLON 

Visningsfilm hur man tillverkar en schablon:

Visningsfilm hur man spreja sin schablon: