Grafik

LINOLIUMTRYCK

Se hur man gör ett djuptryck:

 

Se hur man trycker en linoliumplatta:

SCHABLON 

Visningsfilm hur man tillverkar en schablon:

 

 

Visningsfilm hur man spreja sin schablon: