Bildanalys

Bilder omger oss överallt, påverkar oss och får oss att tänka, uppleva och minnas saker. Bilder kan förstås av alla oavsett ålder och ursprung, men tolkas olika beroende på vilka vi är och vilken bakgrund vi har. Det finns en mängd olika typer av bilder med olika syften, t.ex. konstbilder, läroboksbilder, reklambilder, dokumentärbilder osv. På bildlektionerna kommer vi att titta närmare på framförallt konstbilder och reklambilder.

Detta kommer vi att arbeta med:

ARBETSPLAN

År 6: Vi sorterar bilder utifrån olika kategorier (grupper) och lär mer om ”undervisande och instruerande bilder”.

Exempel på Bildkategorier.

År 7: Vi tittar på street art och övar på att beskriva vad vi ser och kommer att tänka på.

År 9: Vi analyserar reklambilder utifrån kön, makt och sexualitet. (Denna uppgift ingår i slutbetyget.)

 

Vad är bildanalys och vad gör man?

Ämnesspecifika ord: liten ordlista som kan vara bra att ha när man beskriver och tolkar bilder.

Lärande bilder”: Artikel om hur Waldorfpedagog arbetar med bilder för att öka elevens förståelse.

 

BILDER SOM ROAR OCH OROAR:

Fakta om satir.

Satirarkivet – sida med historiska och nutida satirbilder.

ARTIKEL om det vansinniga dådet i Frankrike 2015.