Bildanalys

Bilder omger oss överallt, påverkar oss och får oss att tänka, uppleva och minnas saker. Bilder kan förstås av alla oavsett ålder och ursprung, men tolkas olika beroende på vilka vi är och vilken bakgrund vi har. Det finns en mängd olika typer av bilder med olika syften, t.ex. konstbilder, läroboksbilder, reklambilder, dokumentärbilder osv. På bildlektionerna kommer vi att titta närmare på framförallt konstbilder och reklambilder.

ARBETSPLAN

I all undervisning nämns olika bildtyper, men det är först på högstadiet som vi arbetar med lite djupare analys. Bildämnet är ett litet ämne jämfört med andra skolämnen och det innebär att vi måste välja ut vissa bildkategorier som vi studerar lite extra.

  • Exempel på Bildkategorier hittar du här.
  • År 7:Vi tittar på street art och övar på att beskriva vad vi ser och kommer att tänka på.
  • År 9: Vi analyserar reklambilder utifrån kön, makt och sexualitet. (Denna uppgift ingår i slutbetyget.)

Vad är bildanalys och vad gör man?

UR har gjort en lite film om bildanalys som är användbar: