Animation

STOPMOTION 

Visningsfilm på engelska om hur appen iMotionHD fungerar:

LERANIMATION

Kul exempel på hur man kan använda lera när man animerar:

NY OCH GAMMAL TEKNIK MÖTS

Se hur ny och gammal teknik möts: