Animation

STOPMOTION 

Visningsfilm på engelska om hur appen iMotionHD fungerar:

LERANIMATION

Bra visningsfilm om hur du enkelt skapar en leranimation med bakgrund, ljud och andra bra tips:

Kul exempel på hur man kan använda lera när man animerar:

NY OCH GAMMAL TEKNIK MÖTS

Se hur ny och gammal teknik möts: