Porträtt med uttryck

Människor har i alla tider intresserat sig för porträtt av olika slag, och i dag ser vi fler porträtt än någonsin tidigare. I denna övning tittar vi närmare på porträtt från olika tidsepoker, och skapar egna roliga porträtt i digital teknik. I uppgiften ingår också att ta ett eget foto till bakgrunden.

PORTRÄTT FRÅN OLIKA TIDER

OCH EPOKER

DIGITAL BILD – HUR FUNKAR DET?

Ibis Paint X för nybörjare (engelskt tal)

INSPIRATION

MINER OCH UTTRYCK

Miner och uttryck

Miner och uttryck

Ansiktets proportioner och detaljer.

IMG_1920